Στην παρακάτω υπουργική απόφαση, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Νοέμβριο του 2011, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

Διαβάστε την υπουργική απόφαση αναλυτικά, πατώντας το παρακάτω σύνδεσμο:

Υπουργική απόφαση  189533 – ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 2654,  9 Νοεμβρίου 2011.