Περισσότεροι από 230 μηχανικοί και επαγγελματίες του κλάδου θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού (HVAC) παραβρέθηκαν στην εκδήλωση “Weathermakers Day 2018” της AHI Carrier που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25 Απριλίου. H εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Ecodesign και πως αυτή επηρεάζει τις εξελίξεις στον κλάδο.

Η Carrier, συνεχίζοντας την μακρά παράδοσή της στην καινοτομία, παρουσίασε νέες λύσεις για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές που όχι μόνο ικανοποιούν αλλά ξεπερνούν τις νέες απαιτήσεις της οδηγίας Ecodesign, επιτυγχάνοντας υψηλότερες αποδόσεις με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη, στην οποία η Carrier επενδύει ετησίως σημαντικά κεφάλαια, έχει οδηγήσει σε νέες τεχνολογίες και βελτιώσεις συστημάτων που εξελίσσουν και καθοδηγούν τη βιομηχανία HVAC.

Οι κ. Θανάσης Παλιογιάννης και Δημήτρης Πανάγος, εξειδικευμένοι μηχανολόγοι της AHI Carrier ΝΑ Ευρώπης Κλιματισμού Α.Ε, μοιράστηκαν το βήμα στη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύσσοντας την θεματολογία και προσφέροντας διευκρινίσεις στις συζητήσεις που ακολούθησαν.

Λίγα λόγια για την εταιρεία:

Η AHI Carrier ΝΑ Ευρώπης Α.Ε δραστηριοποιείται σε 15 χώρες της Νοτιοανατολικής & Κεντρικής Ευρώπης, και έχει την ευθύνη για τη διανομή και τις υπηρεσίες μετά την πώληση των προϊόντων κλιματισμού  Carrier και Toshiba. Προσφέρει ευρύ φάσμα λύσεων θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Η σταθερά ανοδική πορεία και γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, την καθιστούν μια από τις πλέον επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις.