Τα σπαράγγια αποτελούν σήμερα ένα πολλά υποσχόμενο εξαγώγιμο προϊόν ιδιαίτερα αγαπητό στην Γερμανία, Γαλλία και στην κεντρική Ευρώπη. Η συγκομιδή τους αρχίζει στο τέλος του Φλεβάρη με αρχές Μάρτη ανάλογα με την ηλιοφάνεια και τις καιρικές συνθήκες εφόσον αυτές ευνοούν την ανάπτυξή τους.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης
Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

 

 

 

Οι βλαστοί των σπαραγγιών μετά την συγκομιδή αναπνέουν έντονα με αποτέλεσμα τη γρήγορη γήρανσή, η οποία εντείνεται ιδιαίτερα με την παραμονή τους σε υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας που σχετίζεται με την εμφάνιση, την υφή και τη σύσταση της μάζας τους. Οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

1. Η απώλεια υγρασίας που προέρχεται λόγω της υψηλής αναπνοής των σπαραγγιών και αποτέλεσμα αυτής είναι η αφυδάτωση των βλαστών, που οδηγεί σε απώλεια βάρους και αύξηση της σκληρότητας.

2. Η σύνθεση ανθοκυανών με αποτέλεσμα την εμφάνιση βιολετί χρωματισμού στην κορυφή των βλαστών με συνέπεια την απώλεια του λευκού χρώματος (Για τα λευκά σπαράγγια).

3. Την αλλαγή στην υφή, που προκαλούνται από τη σύνθεση λιγνίνης και απόθεσης αυτής στις αγγειώδεις δεσμίδες που έχει σαν αποτέλεσμα την σκλήρυνση των βλαστών.

Μεταφερόμενη συσκευή δυναμικής πρόψυξης τοποθετημένη σε υπάρχοντα ψυκτικό θάλαμο. Τα προϊόντα είναι συσκευασμένα σε χάρτινα κιβώτια, τοποθετημένα σε παλέτες και σκεπασμένα, για τη διαδικασία της πρόψυξης με το απαραίτητο σκέπαστρο.

Επειδή οι διαδικασίες αυτές εξελίσσονται αργά στις χαμηλές θερμοκρασίες, προκύπτει η ανάγκη για άμεση πρόψυξη των βλαστών αμέσως μετά τη συγκομιδή τους και αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις λύσεις που μπορεί να έχει ένας παραγωγός ή ένας διακινητής που ασχολείται με τα εξαγώγιμα σπαράγγια και έχει “μπροστά” του το πρόβλημα της πρόψυξης. Ειδικότερα αναφερόμαστε στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αφενός δεν διαθέτει προψυκτήρια κατάλληλα να προψύξουν σπαράγγια που θέλει να προωθήσει, ενώ αφετέρου διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους κατάλληλους για τη συντήρησή τους.

Στην περίπτωση αυτή η ISOFRUIT προτείνει τη λύση που παρέχεται από τις ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ, οι οποίες είναι σχετικά μικρές, ελαφριές, μεταφέρονται εύκολα με “Κλαρκ” και δεν απαιτούν για τον χειρισμό τους εξειδικευμένο προσωπικό.

Τοποθετούνται μέσα στους υπάρχοντες ψυκτικούς θαλάμους και υλοποιούν την επιθυμητή πρόψυξη των προϊόντων χρησιμοποιώντας τον ψυχρό αέρα του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκονται.

Ψυκτικοί Θάλαμοι και ψυχόμενος διάδρομος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η ISOFRUIT από την κατασκευάστρια εταιρεία ALFA COOL HELLAS οι ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ διαθέτουν μηχανισμό διαχείρισης των αερίων διοξειδίου του άνθρακα CO2 και αιθυλενίου C2H4 (*), ανεμιστήρα υψηλής αναρροφητικής ικανότητας, ρυθμιστή στροφών (inverter) και τρία προεγκατεστημένα προγράμματα λειτουργίας δυναμικής πρόψυξης ως ακολούθως:

Πρόγραμμα 1 χαμηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που έχουν συγκομισθεί από το χωράφι και έχουν τοποθετηθεί μέσα σε διάτρητες “κλούβες”.

Πρόγραμμα 2 μέσης ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα χάρτινα κιβώτια ή σε απλές συσκευασίες.

Πρόγραμμα 3 υψηλής ταχύτητας, που βρίσκει εφαρμογή στα προϊόντα που είναι προς εμπορική αποστολή και είναι συσκευασμένα σε μικροσυσκευασίες ή σε συσκευασίες με επικάλυψη μεμβράνης (flow pack).

Συμπερασματικά οι ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν στους υπάρχοντες ψυκτικούς θαλάμους, να προψύχουν τα προϊόντα και κατόπιν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε άλλο σημείο αποδεσμεύοντας τους χώρους μέσα στους οποίους ήταν τοποθετημένες.

Οι ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται για όλα τα γεωργικά προϊόντα που απαιτούν πρόψυξη πριν αποθηκευθούν μακροχρόνια ή συσκευασθούν για αποστολή προς εμπορική διάθεση.

(*) Τα δύο αυτά αέρια επηρεάζουν τα προϊόντα εφόσον βρίσκονται πάνω από στις μέγιστες ασφαλείς συγκεντρώσεις.

Image by freepik.com