Τους λόγους για τους οποίους διαμαρτυρήθηκε έντονα για άρθρο της εφημερίδας της Λάρισας “Ελευθερία”, σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις των Ψυκτικών στην Ελλάδα, εξηγεί μέσα από επιστολή της η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος.