Σε συνέχεια του υπ.αριθμ. 1250/19-3-2020 και υπ.αριθμ. 1259/27-3-2020 κατάθεση ερωτήματος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος σχετικά με την διασπορά του κορωνοϊού και εάν αυτός είναι αερογενής, σας υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε ακόμα μια υπεύθυνη και επιστημονική πληροφόρηση.

Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο τους 10.000 τεχνικούς ψυκτικούς, αλλά το σύνολο των πολιτών πανελλαδικά. Με γνώμονα ότι δεν μπορεί να δοθεί εύκολα απάντηση σχετικά με το πως και εάν ο κορωνοϊός μεταφέρεται μέσα από την χρήση των κλιματιστικών μονάδων, είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος και της επιστημονικής κοινότητας, για να εξεταστεί το θέμα εμπεριστατωμένα και να καταλήξουμε σε μια συνολική τοποθέτηση και ανακοίνωση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ