Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από αίτημα και πρόταση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος στις 22/5/2020 στο ΥΠΕΝ και με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει σωστή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα για το ΗΔΕ, λόγο κορωνοϊού, εγκρίθηκε η νέα παράταση για απόκτηση κλειδάριθμων και υποβολής δελτίων ΗΔΕ.

Η παράταση έχει ως εξής:
– Απόδοση κλειδάριθμων, έως 30 Σεπτεμβρίου 2020
– Υποβολή δελτίων ΗΔΕ του έτους 2019, έως 31 Οκτωβρίου 2020

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.