Στην συγκεκριμένη δημοσίευση ΦΕΚ, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για:

Την διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από τον Νοέμβριο 2011, είναι δημοσιευμένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα:

ΦΕΚ B2540_2011 Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεων ορισμού μελών