Η μετάδοση του SARS-CoV-2 μέσω του αέρα είναι αρκετά πιθανή με αποτέλεσμα να πρέπει να ελεγχθεί η αερομεταφερόμενη έκθεση στον ιό. Με αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, μπορεί να μειωθεί η αερομεταφερόμενη έκθεση.

Δήλωση της ASHRAE σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης εξαερισμού και κλιματισμού για τη μείωση της μετάδοσης του SARS-CoV-2/ COVID-19

Ο εξαερισμός και το φιλτράρισμα που παρέχουν τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού μπορούν να μειώσουν την συγκέντρωση στον αέρα του αερομεταφερόμενου SARS-CoV-2 μειώνοντας έτσι την πιθανότητα μετάδοσής του μέσω του αέρα. Οι μη κλιματιζόμενοι χώροι μπορεί να προκαλέσουν θερμικό στρες το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή και επιπλέον ενδέχεται να χαμηλώσουν την αντίσταση στη μόλυνση. Γενικά, η απενεργοποίηση των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού δεν συνίσταται σαν μέτρο μείωσης της μετάδοσης του ιού.

Τα φίλτρα των συστημάτων HVAC, μαζί με άλλες στρατηγικές, συμβάλλουν στη μείωση της μετάδοσης του ιού απομακρύνοντας αέριους ρύπους που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία.