Διαβάστε αναλυτικά την καταγγελία της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδας για την “αδυναμία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π να χορηγήσει πιστοποιητικό επάρκειας σε όσους επιτυχόντες έχουν αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικών, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 2015/2067”.