Κατηγορία:
0
0

Ποια είναι τα κριτήρια για να υπολογίσουμε ποιο μηχάνημα χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε έναν ψυκτικό θάλαμο;

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Η ερώτηση έγινε 6 Οκτωβρίου, 2020 8:28 πμ
689 προβολές
0
Ιδιωτική απάντηση

Τα βασικά σημεία ενός συνήθους ψυκτικού κύκλου συμπίεσης είναι 4: Η συμπίεση, η συμπύκνωση, η εκτόνωση και η εξάτμιση. Ένα ψυκτικό μηχάνημα περιλαμβάνει τα δύο πρώτα, τον συμπιεστή και τον συμπυκνωτή. Καθώς η επιλογή του συμπιεστή και του συμπυκνωτή έχουν πραγματοποιηθεί από κάποιον κατασκευαστή, μετά από πολλές δοκιμές και υπολογισμούς, θεωρούμε ότι έχουν διαστασιολογηθεί σωστά για την κοινή τους λειτουργία. Πώς όμως επιλέγουμε το κατάλληλο συμπυκνωτικό μηχάνημα για έναν ψυκτικό θάλαμο?

  • Διαστάσεις. Αρχικά εξετάζουμε τις φυσικές διαστάσεις του συμπυκνωτικού μηχανήματος ώστε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησής του στο χώρο για τον οποίο προορίζεται.
  • Χώρος τοποθέτησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλεγεί αν το ψυκτικό μηχάνημα θα τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Αν τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο επιλέγεται ψυκτικό μηχάνημα κλειστού τύπου (τουλάχιστον ΙΡ54) το οποίο δεν κινδυνεύει από τις καιρικές συνθήκες. Αν τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή προφυλαγμένο χώρο μπορεί να επιλεγεί είτε ανοικτού είτε κλειστού τύπου ψυκτικό μηχάνημα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ψυκτικών μηχανών κλειστού τύπου είναι η αθόρυβη λειτουργία τους και η εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, καθώς περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.
  • Ψυκτικό ρευστό. Μία άλλη απόφαση που θα πρέπει να λάβουμε για την επιλογή ενός ψυκτικού μηχανήματος είναι το ψυκτικό ρευστό που θα χρησιμοποιηθεί. Το ψυκτικό ρευστό καθορίζει αρχικά αν μπορεί να εργαστεί με αυτό το μηχάνημα και επιπλέον επηρεάζει και την ψυκτική του απόδοση.
  • Εφαρμογή. Εκτός του ψυκτικού ρευστού θα πρέπει να οριστεί και η εφαρμογή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το ψυκτικό μηχάνημα. Ανάλογα την εφαρμογή διαφοροποιείται η θερμοκρασία εξάτμισης που θα επιλεγεί να λειτουργήσει το μηχάνημα. Θέλει προσοχή να επιλέξουμε ψυκτικό μηχάνημα του οποίου οι συνθήκες λειτουργίας που επιθυμούμε περικλείονται στο «φάκελο» λειτουργίας του μηχανήματος.
  • Ψυκτική ικανότητα. Για την ψυκτική ικανότητα ενός ψυκτικού μηχανήματος απαιτούνται η θερμοκρασία εξάτμισης και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει σημασία η ιπποδύναμη ενός ψυκτικού μηχανήματος για την επιλογή του κατάλληλου. Η ιπποδύναμη κατά ANSI προκύπτει από τον τύπο:

hp =(ονομαστική απόδοση σε BTU/h)/x

Όπου x=8000 για συντήρηση και x=4000 για κατάψυξη. Οπότε η ιπποδύναμη ενός συμπυκνωτικού μηχανήματος είναι απλά μια κατηγορία και δεν εκφράζει την απόδοσή του. Συνήθως από τους κατασκευαστές δίνεται η ψυκτική ικανότητα του ψυκτικού μηχανήματος στους -10oC θερμοκρασία εξάτμισης και 32oC θερμοκρασία περιβάλλοντος για συντήρηση και -35oC θερμοκρασία εξάτμισης και 32oC θερμοκρασία περιβάλλοντος για κατάψυξη. Επιπλέον υπάρχουν πίνακες ( ή προγράμματα επιλογής) που δίνουν την ψυκτική ικανότητα για διαφορετικές θερμοκρασίες εξάτμισης και περιβάλλοντος. Για παράδειγμα το συμπυκνωτικό μηχάνημα της Danfoss, 114x5732 με ψυκτικό ρευστό R449A έχει ψυκτική ικανότητα 5,09 kW σε θερμοκρασία εξάτμισης -10οC και θερμοκρασία περιβάλλοντος +32οC ενώ αποδίδει 4,04 kW σε θερμοκρασία εξάτμισης -10oC και θερμοκρασία περιβάλλοντος +40oC. Καλό είναι η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος να μην διαφέρει περισσότερο από 10% από την επιθυμητή τιμή. Για τον υπολογισμό της ακριβούς τιμής της ψυκτικής ικανότητας ενός ψυκτικού μηχανήματος, ορίζουμε την υπόψυξη και την υπερθέρμανση με την οποία θα δουλεύει η εγκατάσταση. Τυπικές τιμές είναι 8 Κ υπερθέρμανση και 2 κ υπόψυξη.

  • Παροχή ρεύματος και ροπή εκκίνησης. Μία άλλη παράμετρος η οποία μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του ψυκτικού μηχανήματος είναι αν η παροχή του είναι μονοφασική ή τριφασική ανάλογα με τις ανάγκες μας. Τέλος έχει σημασία και η ροπή εκκίνησης του κινητήρα του ψυκτικού μηχανήματος. Αν η ροπή εκκίνησης είναι χαμηλή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για συστήματα με τριχοειδή εκτονωτική διάταξη ενώ αν είναι υψηλή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα.
Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Απαντήθηκε: 7 Οκτωβρίου, 2020 9:58 πμ