Κατηγορία:
0
0

Εκτόπισμα ή εκτόπιση ενός συμπιεστή ψύξης, ονομάζουμε τον όγκο ψυκτικού αερίου που θεωρητικά πρέπει να εκτοπίζεται από τα έμβολα του συμπιεστή, προς τη γραμμή κατάθλιψης. Οι κατασκευαστές συμπιεστών εκφράζουν την εκτόπιση σε κυβικά ανά λεπτό (cm³/min) ή σε κυβικά πόδια ανά λεπτό (Ft³/min ή c.f.m.). Για να βρούμε το εκτόπισμα ενός παλινδρομικού συμπιεστή απλής ενέργειας, χρησιμοποιούμε την παρακάτω μαθηματική σχέση:

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Η ερώτηση έγινε 8 Σεπτεμβρίου, 2020 12:54 μμ
343 προβολές
1
Ιδιωτική απάντηση

Όπου:

  • V = Ο όγκος του εκτοπιζόμενου ψυκτικού αερίου σε cm³/min.
  • d = Η διάμετρος του κυλίνδρου σε εκατοστά (cm).
  • L = Το μήκος διαδρομής του εμβόλου σε εκατοστά (cm)
  • Ν = O αριθμός των στροφών ανά λεπτό (στροφ./min) ή R.P.M. του στροφαλοφόρου άξονα του συμπιεστή.
  • n = Ο αριθμός όμοιων κυλίνδρων του συμπιεστή.
Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από Στέλλα Κυλινδρή
Απαντήθηκε: 8 Σεπτεμβρίου, 2020 12:57 μμ