Κατηγορία:
0
0

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να κάνω μια καλή συντήρηση σε μία παγομηχανή και κάθε πότε πρέπει να γίνεται;

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Η ερώτηση έγινε 15 Οκτωβρίου, 2020 7:57 μμ
1294 προβολές
0
Ιδιωτική απάντηση

Είναι σύνηθες φαινόμενο η πρώτη φορά που ανοίγεται μία παγομηχανή μετά την εγκατάστασή της να είναι μετά από τρία χρόνια καλής λειτουργίας οπότε παρουσίασε πρόβλημα. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει γνώση της συντήρησης και απολύμανσης που απαιτεί η παγομηχανή όσο συνεχίζει και παράγει πάγο. Είναι χρέος λοιπόν των τεχνικών να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις ανάγκες συντήρησης μίας παγομηχανής. Για να γίνεται πιο πειστικοί δείξτε στον πελάτη την κατάσταση του εσωτερικού της μηχανής.

Σε περίπτωση κλήσης για βλάβη μίας παγομηχανής, η σύνδεση των μανομέτρων είναι η τελευταία ενέργεια που απαιτείται. Αρχικά θα πρέπει να γίνει έλεγχος ότι η εγκατάσταση της παγομηχανής έχει γίνει με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγχουμε την διάμετρο της γραμμής νερού, την τάση και ένταση που πρέπει να έχει ο συμπιεστής, την θερμοκρασία περιβάλλοντος στο σημείο που είναι τοποθετημένη η παγομηχανή, την αποχέτευση και το σωληνοδίκτυο του ψυκτικού ρευστού. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν γίνει λανθασμένες μετατροπές στα δίκτυα από προηγούμενους τεχνικούς. Στην συνέχεια ελέγχουμε αν διαθέτει φίλτρο νερού και αν είναι το σωστό. Αν δεν διαθέτει φίλτρο νερού ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με συσσώρευση αλάτων. Αν είναι παγομηχανή παραγωγής νιφάδων πάγου ελέγχουμε για συσσώρευση αλάτων κοντά στην βάση του εξατμιστή. Αν διαθέτει φίλτρο πιθανότατα θα έχει μαζέψει λάσπη καθώς την κατακρατά από το νερό.

Ελέγχουμε εάν η παγομηχανή λειτουργεί βάση των προδιαγραφών του κατασκευαστή μετρώντας κύκλο ψύξης, ζυγίζοντας τον πάγο, μετρώντας τον χρόνο συγκομιδής και γεμίσματος του νερού. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις πλάκες παρασκευής τετράγωνου ή στρογγυλού πάγου καθώς ενδέχεται να διατηρούν πάγο λόγω γραμμικών ρωγμών στα πτερύγια ή να διαχωρίζονται από το πίσω μέρος της πλάκας προκαλώντας επέκταση του χρόνου του κύκλου ψύξης. Για να βεβαιωθούμε ότι έχει επισκευαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσίαζε μία παγομηχανή θα πρέπει να την λειτουργήσουμε για τρεις πλήρεις κύκλους ώστε να επιβεβαιώσουμε την εύρυθμη λειτουργία της.

Στην περίπτωση της προγραμματισμένης συντήρησης  μίας παγομηχανής θα πρέπει αρχικά να συμβουλευόμαστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τυπικά η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται κάθε έξι μήνες. Για την διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει ο κάδος να είναι άδειος. Είναι καλύτερο να γίνεται και ο καθαρισμός και η απολύμανση του κάδου και να μην αφήνεται στον πελάτη ώστε να έχει γίνει σωστά. Ο καθαρισμός και η απολύμανση της μηχανής απαιτεί δύο με τρεις ώρες ανάλογα την μηχανή. Θα πρέπει να προσέχουμε τον τύπο εξατμιστή που διαθέτει ώστε να επιλέγονται τα κατάλληλα χημικά. Ο χημικός καθαρισμός του κυκλώματος του νερού θα πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλα τα αφαιρούμενα τμήματα θα πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται. Αφού ξεπλυθούν απολυμαίνονται. Θα πρέπει πάντα να έχουν ξεπλυθεί από το καθαριστικό χημικό πριν απολυμανθούν.

Στην συνέχεια πρέπει να γίνεται ένας οπτικός έλεγχος στην ηλεκτρική καλωδίωση, στην λειτουργία των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, στην παροχή νερού, τις αντλίες και την διαδικασία αποστράγγισης. Πάντα πρέπει να γίνεται έλεγχος για μικρές απώλειες νερού που οδηγούν στη δημιουργία λάσπης και την ανάπτυξη μούχλας, και να αλλάζονται τα φίλτρα εφόσον απαιτείται. Επιπλέον θα πρέπει να καθαρίζεται ο συμπυκνωτής και να ελέγχονται οι ανεμιστήρες του. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης λειτουργούμε την παγομηχανή για 3-4 κύκλους ώστε να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί σωστά και πετάμε τον πάγο για τυχόν εναπομείνασες ποσότητες χημικών.

Ακολουθεί ένας πίνακας με τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, τα πιθανά αίτια και τις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισής τους.

 

Συνημμένα:
Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Απαντήθηκε: 16 Οκτωβρίου, 2020 11:53 πμ