Κατηγορία:
0
0
Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Η ερώτηση έγινε 19 Οκτωβρίου, 2020 6:19 πμ
770 προβολές
1
Ιδιωτική απάντηση

Για τη ρύθμιση της υγρασίας σε ένα θάλαμο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η επιλογή του αεροψυκτήρα. Για έναν θάλαμο στον οποίο θέλουμε υγρασία >85% θα πρέπει ο αεροψυκτήρας που θα επιλέξουμε να έχει ΔΤ<6οC. Όσο αυξάνει το ΔΤ η υγρασία του θαλάμου ελαττώνεται καθώς συμπυκνώνεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού από την υγρασία του αέρα του χώρου. ΔΤ ονομάζουμε την διαφορά της θερμοκρασίας εξάτμισης του εξατμιστή, με την θερμοκρασία του θαλάμου. Αν ο αεροψυκτήρας που έχει επιλεγεί είναι μικρός και η υγρασία είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται, η λύση του υγραντήρα δεν είναι λειτουργική καθώς όσο παραπάνω υγρασία προσθέτει ο υγραντήρας θα την αφαιρεί ο αεροψυκτήρας σε ένα φαύλο κύκλο. Η λύση είναι η σωστή επιλογή του αεροψυκτήρα.

Η χαμηλή υγρασία σε ένα θάλαμο κρεάτων σημαίνει απώλεια βάρους του προϊόντος που μεταφράζεται σε κόστος για τον ιδιοκτήτη. Η υγρασία που επιθυμούμε συνήθως σε θαλάμους κρεάτων είναι περίπου 85% που δεν είναι πολύ χαμηλή για να μην έχουμε απώλεια βάρους, ούτε πολύ υψηλή για να μην έχουμε ανάπτυξη μούχλας

Στις περιπτώσεις που θέλουμε χαμηλή υγρασία για την ωρίμανση του κρέατος εκτός της αρχικής επιλογής σωστού εξατμιστή μπορούμε για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στην τιμή της υγρασίας αν προσθέσουμε έναν αφυγραντήρα προσρόφησης. Αυτός τοποθετείται εκτός του θαλάμου, αναρροφά αέρα από το θάλαμο και τον απάγει πάλι στο θάλαμο με την επιθυμητή τιμή υγρασίας.

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Απαντήθηκε: 10 Νοεμβρίου, 2020 1:56 μμ