Κατηγορία:
0
0
Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Η ερώτηση έγινε 16 Δεκεμβρίου, 2022 1:09 μμ
142 προβολές
0
Ιδιωτική απάντηση

Αυτή τη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει Κοινοτική ή Ελληνική νομική απαίτηση για πιστοποίηση στο CO2.

Ο νέος FGAS που θα ψηφιστεί το 2023 γνωρίζουμε ότι θα απαιτεί πιστοποιήσεις για κάθε είδους ψυκτικό ρευστό (NH3, CO2, Εύφλεκτα) και άρα θα υπάρχει σίγουρα απαίτηση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην Ελλάδα ο φορέας που διαχειρίζεται τις πιστοποιήσεις για τέτοια ρευστά είναι ο ΣΩΠΙΜΗΨΥΚ (www.hufgas.gr) με άδεια του ευρωπαϊκού προγράμματος REAL ALTERNATIVES. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς.

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Απαντήθηκε: 19 Δεκεμβρίου, 2022 9:22 πμ