Κατηγορία:
0
0

Οι συμπιεστές ψύξης, εκτός από τις εσωτερικές αυτόματες βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης που βρίσκονται στη βαλβιδοφόρα πλάκα, φέρουν τις περισσότερες φορές και εξωτερικές βαλβίδες ελέγχου.

Οι βαλβίδες αυτές είναι προσαρμοσμένες στην είσοδο και στην έξοδο του συμπιεστή και είναι περισσότερο γνωστές σαν βαλβίδες service. Σκοπός των εξωτερικών αυτών βαλβίδων (service) είναι η κάθε είδους εξυπηρέτηση της ψυκτικής μονάδας, όπως μέτρηση πιέσεων, δημιουργία κενού, φόρτιση της μονάδας με ψυκτικό κ.λ.π. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις μικρών ψυκτικών μονάδων, όπως τα οικιακά ψυγεία, κλιματιστικές συσκευές παραθύρου κ.λ.π, οι συμπιεστές δεν φέρουν εξωτερικές βαλβίδες ελέγχου για λόγους οικονομίας και γιατί σ’ αυτού του είδους τις μονάδες σπάνια γίνονται διαδικασίες συντήρησης που απαιτούν την παρουσία βαλβίδων service. Στις ψυκτικές μονάδες με συμπιεστές χωρίς εξωτερικές βαλβίδες οι διάφορες διαδικασίες συντήρησης γίνονται με ειδικό τρόπο.

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Η ερώτηση έγινε 8 Σεπτεμβρίου, 2020 12:14 μμ
710 προβολές
1
Ιδιωτική απάντηση

Στην ενδιάμεση θέση, τοποθετούμε τη βαλβίδα όταν έχουμε συνδέσει τα μανόμετρα για να πάρουμε πιέσεις ή να εκτελέσουμε διάφορες εργασίες συντήρησης (δημιουργία κενού, φόρτιση της μονάδας με ψυκτικό, κ.λ.π.).

Κατά το χειρισμό των βαλβίδων service των συμπιεστών θα πρέπει πάντα να έχετε υπ’ όψη σας τα ακόλουθα:

  • Ο χειρισμός των βαλβίδων πρέπει να γίνεται πάντα με την ειδική καστάνια χειρισμού των βαλβίδων και ουδέποτε με πένσα ή άλλου είδους εργαλείο. Μ’ αυτό τον τρόπο το στέλεχος των βαλβίδων θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση και ο χειρισμός τους θα γίνεται χωρίς δυσκολίες.
  • Μη σφίγγετε υπερβολικά το στέλεχος των βαλβίδων κατά τον τερματισμό τους (μπροστά ή πίσω). Το υπερβολικό σφίξιμο του στελέχους δημιουργεί πρόωρες φθορές στο μηχανισμό ελέγχου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαρροές ψυκτικού αερίου.
  • Κάθε φορά που τελειώνετε κάποια εργασία συντήρησης που απαιτεί τη χρήση των βαλβίδων service, μην ξεχνάτε να επανατοποθετείτε τα καπάκια και τις τάπες τους. Έτσι θα αποφεύγονται οι διαρροές ψυκτικού αερίου από τυχόν ελαττωματικές βαλβίδες.
Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από
Απαντήθηκε: 8 Σεπτεμβρίου, 2020 12:30 μμ
0
Ιδιωτική απάντηση

Στην οπίσθια θέση, το στέλεχος της βαλβίδας έχει ξεβιδωθεί (αριστερόστροφα) μέχρι το τέρμα. Σ’ αυτή τη θέση η βαλβίδα (απομονώνει) την ειδική υποδοχή σύνδεσης των φορητών μανομέτρων. Σε κανονική λειτουργία της μονάδας και εφ’ όσον δεν έχουμε συνδέσει μανόμετρα, οι βαλβίδες service των συμπιεστών πρέπει να είναι σ’ αυτή τη θέση (οπίσθια).

Marked as spam
Δημοσιεύτηκε από Στέλλα Κυλινδρή
Απαντήθηκε: 8 Σεπτεμβρίου, 2020 12:37 μμ