Εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Ανακοίνωση για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών...

Διαβάστε περισσότερα