Ψήφισμα 49ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣ της ΓΣΕΒΕΕ, εκτιμώντας ότι στο υφιστάμενο πλαίσιο διαμόρφωσης όρων μιας εύθραυστης ανάκαμψης...

Διαβάστε περισσότερα