Βελτίωση απόδοσης transcritical ψυκτικού κύκλου CO2 σε θερμά κλίματα

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) έχει πολύ χαμηλό κρίσιμο σημείο (31 C). Τούτο σημαίνει πρακτικά,...

Διαβάστε περισσότερα