Ιδρύθηκε το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, το ινστιτούτο για την προστασία κατασκευών

Η ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας...

Διαβάστε περισσότερα