Η επιστήμη των υπολογιστών έχει εξελιχθεί με γοργούς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες. Ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ελπιδοφόρους τομείς είναι οι κβαντικοί υπολογιστές (quantum computers).

Γράφει ο Νίκος Σεκεριάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός

Οι κβαντικοί υπολογιστές βασίζονται στις αρχές της κβαντικής μηχανικής, ενός κλάδου της φυσικής που ασχολείται με τη συμπεριφορά των θεμελιωδών σωματιδίων, όπως τα ηλεκτρόνια και τα φωτόνια σε ατομική και υποατομική κλίμακα.

Ο κβαντικός υπολογιστής λειτουργεί ελέγχοντας τη συμπεριφορά των σωματιδίων αυτών, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από τους κοινούς υπολογιστές. Έτσι, ένας κβαντικός υπολογιστής δεν είναι μόνο μια πιο ισχυρή έκδοση των σύγχρονων υπολογιστών, ακριβώς όπως μια λάμπα δεν είναι ένα ισχυρότερο κερί. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια λάμπα φτιάχνοντας όλο και καλύτερα κεριά. Ο λαμπτήρας είναι μια διαφορετική τεχνολογία. Ομοίως, ένας κβαντικός υπολογιστής είναι μια νέα τεχνολογία, βασισμένη στην επιστήμη της κβαντικής φυσικής, και ακριβώς όπως η λάμπα μετασχημάτισε την κοινωνία, οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν πολλές πτυχές της ζωής μας,

Ενώ ένας παραδοσιακός υπολογιστής για την επεξεργασία της πληροφορίας χρησιμοποιεί δυαδικά bits – που μπορεί να είναι 0 ή 1 – για να εκτελέσει όλους τους υπολογισμούς του, οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν qubits που μπορεί να είναι 0 ή 1 ή και τα δύο ταυτόχρονα, κάτι που είναι γνωστό ως «κβαντική υπέρθεση». Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι στον κβαντικό κόσμο ένα αντικείμενο μπορεί να υπάρχει σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει στους κβαντικούς υπολογιστές να εκτελούν πολλούς υπολογισμούς παράλληλα, καθιστώντας τους πολύ ταχύτερους από τους κλασικούς υπολογιστές.

Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ κλασικών και κβαντικών υπολογιστών είναι ότι οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο της «κβαντικής διεμπλοκής», κατά το οποίο η κατάσταση ενός κβαντικού σωματιδίου μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση ενός άλλου σωματιδίου ακόμη και αν αυτά απέχουν μεταξύ τους μεγάλες αποστάσεις. Αυτό τους επιτρέπει να εκτελούν ορισμένους τύπους υπολογισμών πολύ ταχύτερα από τους κλασικούς υπολογιστές.

Οι κβαντικοί υπολογιστές (quantum computers) είναι σχεδιασμένοι με εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική από τους παραδοσιακούς υπολογιστές και έχουν τη δυνατότητα να επανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο λύνουμε προβλήματα και προάγουμε την τεχνολογική πρόοδο. Δημιουργούν νέες προοπτικές για την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις και οι επιστήμονες εργάζονται ενεργά για να αξιοποιήσουν τη δυναμική των κβαντικών υπολογιστών και να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές και τεχνολογίες. Παραδείγματα πεδίων που μπορούν να επωφεληθούν από τους κβαντικούς υπολογιστές περιλαμβάνουν:

Κρυπτογραφία: Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης, οι τραπεζικές συναλλαγές και τα σημαντικά στρατιωτικά και εταιρικά μυστικά, «προστατεύονται», όμως, ένας κβαντικός υπολογιστής, θα μπορούσε να διαπεράσει τα τωρινά επίπεδα κρυπτογράφησης που προστατεύουν την ψηφιακή ζωή ατόμων, κρατών και οργανισμών. Η κβαντική κρυπτογραφία είναι η πιο ασφαλής μέθοδος επικοινωνίας που μπορεί να υπάρξει.

Χημεία: Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να προσομοιώσουν και να αναλύσουν τις κβαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων και ατόμων, που είναι κρίσιμες για την κατανόηση χημικών αντιδράσεων και την ανάπτυξη νέων υλικών με επιθυμητές ιδιότητες.

Φαρμακευτική: Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή και σχεδίαση φαρμάκων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Μπορούν να προσομοιώσουν την αλληλεπίδραση των φαρμάκων με τα βιολογικά συστήματα και να προβλέψουν την αποτελεσματικότητά τους. Μελλοντικές μεγάλης κλίμακας κβαντικές προσομοιώσεις για την ανάπτυξη φαρμάκων μπορούν να οδηγήσουν σε θεραπείες ασθενειών, όπως τη νόσο Αλτσχάιμερ, που επηρεάζει χιλιάδες ζωές.

Οικονομία και χρηματοοικονομία: Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να επιλύσουν πολύπλοκα προβλήματα στον τομέα των χρηματοοικονομικών, όπως η βελτιστοποίηση των επενδύσεων, η πρόβλεψη των αγορών και η διαχείριση κινδύνου.

Τομέας των μεταφορών: Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της δρομολόγησης και του σχεδιασμού μεταφορικών δικτύων. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ανάπτυξη βελτιωμένων αλγορίθμων για την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση της κίνησης των οχημάτων, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των μεταφορικών συστημάτων.

Επιστήμη των υλικών: Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων υλικών με επιθυμητές ιδιότητες. Με τη δυνατότητά τους να προσομοιώνουν τις κβαντικές αλληλεπιδράσεις, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακάλυψη και τη σχεδίαση υλικών που είναι πιο ανθεκτικά, πιο ελαφριά, πιο αποδοτικά και με άλλες επιθυμητές ιδιότητες.

Τομέας της τεχνητής νοημοσύνης: στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων που απαιτούν τεράστιες υπολογιστικές ικανότητες. Ένα από τα παραδείγματα είναι η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων, όπου οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να προσφέρουν ταχύτερη και αποδοτικότερη επεξεργασία δεδομένων από τους κλασικούς υπολογιστές.

Τηλεμεταφορά πληροφοριών: Ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά είναι δυνατόν, γιατί αυτές οι ρευστές ταυτότητες των κβαντικών σωματιδίων μπορούν να εμπλακούν διαμέσου του χωροχρόνου με τέτοιο τρόπο, ώστε αν αλλάξει κάτι στο ένα σωματίδιο, μπορεί να επηρεάσει το άλλο, και αυτό δημιουργεί ένα κανάλι για τηλεμεταφορά. Έχει ήδη αποδειχθεί σε ερευνητικά εργαστήρια και θα μπορούσε να είναι μέρος ενός μελλοντικού κβαντικού διαδικτύου.

Οι κβαντικοί υπολογιστές ανοίγουν τον δρόμο για την εξερεύνηση νέων πεδίων και την ανακάλυψη ανεξερεύνητων γνώσεων. Η κβαντική υπολογιστική μπορεί να συμβάλει στην ανακάλυψη νέων υλικών με εξαιρετικές ιδιότητες, την κατανόηση του σύμπαντος σε επίπεδα που δεν είναι δυνατά με τις κλασικές μεθόδους και την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που παραμένουν ανεπίλυτα.

Οι κβαντικοί υπολογιστές αντιπροσωπεύουν μια νέα εποχή στην επιστήμη των υπολογιστών και την τεχνολογία. Με την ικανότητά τους να εκτελούν παράλληλους υπολογισμούς και να επιλύουν προβλήματα που θεωρούνταν ανέφικτα για τους κλασικούς υπολογιστές, ανοίγουν νέες προοπτικές για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και την επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων.

Image by freepik.com