Το Σωματείο Αδειούχων Ψυκτικών Αρκαδίας – Αργολίδας – Λακωνίας, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα ενημέρωσης τη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, επί της 25ης Μαρτίου & Πανός 21, στη Τρίπολη.

Με ομιλητή τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, κ. Πουλιάνο Παναγιώτη, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  1. Περιβάλλον και ψυκτικά αέρια θερμοκηπίου.
  2. Κανονιστικές διατάξεις – Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο για τα ψυκτικά αέρια του θερμοκηπίου.
  3. Υποχρεώσεις που απορρέουν για μαζική εστίαση και υγειονομικού ενδιαφέροντος
   καταστήματα – ψυκτικούς.
  4. Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ) – Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του – Έντυπα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση του νέου Ηλεκτρονικού Δελτίου Ελέγχου (ΗΔΕ) και στις υποχρεώσεις που απορρέουν, τόσο για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όσο και για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.