Σας υπενθυμίζουμε ότι από την 1 η Νοεμβρίου 2021 ισχύει η υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών εσόδων για όλες τις επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «MyData».

Ειδικότερα:

1. Στην πλατφόρμα myData διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων.

2. Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 ή την 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως και την 31η Μαρτίου 2022.

3. Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη διαβίβασης των στοιχείων.

4. Η ΑΑΔΕ για να διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενεργοποίησε την εφαρμογή «timologio», η οποία προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών ψηφιακά με ταυτόχρονη διαβίβαση στο myDATA. Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση της εφαρμογής «timologio» για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myData.

5. Μέσω της εφαρμογής «timologio», ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν:
-να διαμορφώσουν το προφίλ τους,
-να συνθέσουν το πελατολόγιό τους,
-να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και
-να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά τους (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ).

6. Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myData (έσοδα) του επαγγελματία και στο myData της επιχείρησης-πελάτη (έξοδα). Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών. Η εφαρμογή «timologio» δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

Αν τα τιμολόγια είναι λιγότερα από 50 τον χρόνο ή αν τα έσοδα είναι μικρότερα των 50.000 ευρώ τον χρόνο, ο επαγγελματίας που τηρεί απλογραφικά βιβλία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την «ειδική φόρμα καταχώρησης» δηλώνοντας ένα προς ένα τα στοιχεία των τιμολογίων του. Αν πάλι δεν πληροί κανένα από τα δύο κριτήρια (δηλαδή και κόβει πάνω από 50 τιμολόγια τον χρόνο και έχει έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ) τότε η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας οφείλει να αποκτήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα κάνει τη δουλειά της αυτόματης έκδοσης των τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρακαλούμε όπως έρθετε σε άμεση επικοινωνία με τα λογιστικά σας γραφεία.