Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά την εξ αποστάσεως υλοποίηση ενός πρωτοποριακού Προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Τεχνικών Ασφαλείας αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων στελεχών με τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης Swiss Approval. Τμήμα του Προγράμματος αυτού μάλιστα έχει ενταχθεί και ως κατεύθυνση στα μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 140 ωρών και θα υλοποιηθεί σε 3 εξάμηνα από έμπειρους εισηγητές αλλά και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Με την ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του Προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν δύο πιστοποιητικά:

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ συνοδευόμενο από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROPASS από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • Διεθνές ΔΙΠΛΩΜΑ στα ελληνικά και αγγλικά, μετά από εξετάσεις, από την Swiss Approval Technische Bewertung.

Μετά την απόκτηση του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ο συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να προσκομίσει την εμπειρία του (βάσει ενός αλγορίθμου που θα συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό Πιστοποίησης του συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης) και να λάβει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, 3ετούς Διάρκειας, το οποίο τον κατοχυρώνει στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά Εργασίας.

Πλεονεκτήματα του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το Δίπλωμα είναι Διεθνούς εμβέλειας έγγραφο, εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο μετά από εξετάσεις, και αποδεικνύει την επιτυχή παρακολούθηση και ταυτόχρονα τεκμηριώνει την γνώση του εκάστοτε συμμετέχοντα για το εν λόγω αντικείμενο. Είναι το απολύτως απαραίτητο έγγραφο για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Χωρίς Δίπλωμα δεν μπορείς να πάρεις επαγγελματική επάρκεια).

Πλεονεκτήματα του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το Πιστοποιητικό είναι Διεθνώς αναγνωρισμένο έγγραφο, και αποδεικνύει την επαγγελματική επάρκεια του κατόχου, αναφορικά με το εν λόγω αντικείμενο. Το Πιστοποιητικό θα φέρει το λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης πάνω στο έγγραφο, κατοχυρώνοντας την διαδικασία αξιολόγησης και απονομής έναντι οποιουδήποτε Τρίτου σε Διεθνές επίπεδο.

Λόγω της πανδημίας, τα μαθήματα Α’ & Β’ εξαμήνου θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2020 και θα περιλαμβάνουν 52 ώρες διδακτέας ύλης στις ενότητες:

  • Μελέτη Επαγγελματικού Κινδύνου (12 ώρες)
  • Βασικές αρχές ΥΑΕ στους εργασιακούς χώρους (18 ώρες)
  • Ασφάλεια Μηχανημάτων & Εξοπλισμού (6 ώρες)
  • Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας (12 ώρες)
  • Ασφαλής Χρήση Χημικών Ουσιών (4 ώρες)

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η 26η Οκτωβρίου ενώ οι ώρες διεξαγωγής θα είναι 16:00- 22:00 για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Οι υπόλοιπες ώρες θα υλοποιηθούν εντός του 2021 και θα περιλαμβάνουν και δύο 6ωρα εργαστήρια:

  • Μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων
  • Περί Μέσων Ατομικής Προστασίας

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://kedivim.uowm.gr/programs/ygeia-amp-asfaleia-ergasias/