Συνέντευξη: Κάλι Τουρνικιώτη

Αξιοπιστία, σεβασμός στο συνεργάτη, εντιμότητα και επαγγελματισμός είναι οι διαχρονικές αξίες που...

Διαβάστε περισσότερα