Όλοι οι γράφοντες στο περιοδικό έχουμε εξαντλήσει τα περισσότερα θέματα γύρω από την ψύξη και τον κλιματισμό, τόσο ώστε να προβληματίζομαι τι άλλο θα μπορούσα να γράψω χωρίς να επαναλαμβάνομαι. Αυτό που δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα είναι η αφύγρανση. Έχουμε ασχοληθεί με την υγρασία πολλές φορές αλλά για την αφύγρανση ούτε λόγος.

Γράφει ο Σάκης Κλειδαράς, για την εταιρεία ΤΕΨΕ AE

Η αναγκαιότητα της αφύγρανσης. Πότε χρειάζεται να την προτείνουμε στους πελάτες μας; Όταν η ποσότητα της υγρασίας στον χώρο μας εμφανίζει μούχλα, πάγο ή χιόνι, σταγονίδια στις οροφές, οξειδώσεις, καταστροφή χάρτινων συσκευασιών κλπ. Ένας τρόπος για μείωση της υγρασίας στον χώρο, είναι να μειώσουμε την θερμοκρασία αν είναι εφικτό. Αν δεν είναι τότε χρησιμοποιούμε ψύξη και θέρμανση ταυτόχρονα ώστε να αναγκάσουμε τον συμπιεστή να δουλέψει να συμπυκνώσουμε πάγο στον εξατμιστή και με την απόψυξη να αποβάλουμε την υγρασία. Όλα αυτά όμως έχουν περιορισμένα όρια που πιθανόν να μην καλύπτουν τις απαιτήσεις του πελάτη μας.

Αυτό όμως που θα ήθελα να σταθώ και να σας αναλύσω είναι το τεράστιο πρόβλημα της υγρασίας στους θαλάμους κατάψυξης. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά.

Θα συνοψίσω τα προβλήματα ώστε να γίνει εύκολα κατανοητό πόσο σημαντικό είναι να μειώσουμε την υγρασία στους θαλάμους κατάψυξης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο θάλαμος τόση μεγαλύτερη η ανάγκη αφύγρανσης. Ειδικά σε θαλάμους με μεγάλη διακίνηση που μένουν ανοιχτές οι πόρτες των ψυκτικών θαλάμων για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας μόνο μια λουριδοκουρτίνα για συγκράτηση της ψύξης. Αποτέλεσμα με την εναλλαγή της θερμοκρασίας του νωπού ή και προψυγμένου αέρα, να έχουμε εισχώρηση της υγρασίας και μετατροπή της σε πάγο. Έτσι δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες ολισθηρότητας ειδικά στις ζώνες φορτο-εκφόρτωσης. Επίσης ο πάγος επικολλάται και στην οροφή με αποτέλεσμα να δημιουργεί σταλαγμίτες με κίνδυνο να καταπέσουν πάνω στους εργαζόμενους ή την δημιουργία επικίνδυνων ανώμαλων επιφανειών στο δάπεδο για τα περονοφόρα που κινούνται φορτωμένα. Το φορτίο του πάγου πάνω στο πάνελ της οροφής και η διαστολή που προκαλείται από το πάγο στους αρμούς των ενώσεων μαζί με την διάβρωση, μπορούν να καταστρέψουν τον θάλαμο. Ομίχλη, πάγος και χιόνια επάνω στα προϊόντα ώστε να μην μπορείς να διαβάσεις ή να σκανάρεις ετικέτες. Ο θάλαμος πλέον γίνεται ένα περιβάλλον αφιλόξενο και επικίνδυνο για εργασία, η κίνηση των περονοφόρων οχημάτων γίνεται με μεγάλο ρίσκο και συχνά δημιουργούν ζημιές στον εξοπλισμό. (Τα ατυχήματα λόγω ολισθηρότητας στοιχίζουν στην βιομηχανία κατεψυγμένων τροφίμων περί τα 27,5 εκατ. euro τον χρόνο).

Θάλαμος κατάψυξης -25°C με λουριδοκουρτίνα χωρίς αφύγρανση.

Ο ίδιος θάλαμος κατάψυξης με λουριδοκουρτίνα και αφύγρανση.

Πέραν από τους λόγους ασφαλείας, ο πάγος εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων των ψυκτικών θαλάμων, παρόλο που ο αεροψυκτήρας μειώνει την υγρασία του αέρα, ο πάγος που συμπυκνώνεται πάνω στον εξατμιστή προσθέτει ένα σημαντικό λανθάνον φορτίο στον αεροψυκτήρα μειώνοντας έτσι το ποσοστό της εναλλαγής θερμότητας που ο αεροψυκτήρας μπορεί να αφαιρέσει. Επίσης αυξάνει τον χρόνο απόψυξης και τον αριθμό αποψύξεων, την θερμοκρασία τέλους απόψυξης και γενικότερα επηρεάζει και την αποδοτικότητα του ψυκτικού μηχανήματος.

Η ενέργεια των αποψύξεων που “χάνεται” μέσα στον θάλαμο είναι 4 με 5 φορές μεγαλύτερη αν δεν θα υπήρχε η υγρασία. Η υγρασία επίσης αυξάνει το μικροβιακό φορτίο και τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και των εργαζομένων. Οι μελετητές καταφεύγουν σε μια σειρά από λύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα δημιουργίας πάγου τοποθετώντας μεγαλύτερους αεροψυκτήρες με μεγαλύτερη απόσταση στο φύλλωμα των εξατμιστών ή χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρες. Αυτό βοηθά να αντιμετωπισθούν οι παρενέργειες του προβλήματος και όχι το πρόβλημα αυτό καθ’ εαυτό.
Μερικές από τις αιτίες που οφείλεται η αυξημένη υγρασία είναι:

  • Η μονωτική ικανότητα (απώλειες του θαλάμου).
  • Η θερμοκρασία των εισερχομένων προϊόντων.
  • Η συχνότητα διακίνησης των προϊόντων, των ατόμων και των περονοφόρων οχημάτων.
  • Ο χρόνος που παραμονής της ανοιχτής πόρτας.
  • Η θερμοκρασία και η υγρασία του εισερχομένου αέρα.
  • Το μέγεθος του θαλάμου.

Ακόμη και με προθάλαμο, αεροκουρτίνες ή λουριδοκουρτίνες στους θαλάμους κατάψυξης η υγρασία και κατά συνέπεια ο πάγος κάνει αισθητή την παρουσία του. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον αέρα να μπαίνει στον ψυκτικό θάλαμο, ακόμα κι αν μπορούσαμε να έχουμε τις πόρτες κλειστές, ο αέρας πάλι θα εισερχόταν μέσα στον ψυκτικό θάλαμο εξαιτίας της αρνητικής πίεσης που προκαλείται από την διαφορά θερμοκρασίας, η μόνη λύση είναι να τον αφυγράνουμε πριν αυτός εισέλθει στο θάλαμο. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι να αφαιρέσουμε την υγρασία από τον αέρα την γενεσιουργό αιτία παγοποίησης.

Η καλλίτερη λύση είναι στον προθάλαμο της κατάψυξης τοποθέτηση βιομηχανικού ή επαγγελματικού αφυγραντήρα (ανάλογα με την περίπτωση) ώστε ο εισερχόμενος αέρας να είναι απαλλαγμένος της υγρασίας. Τα αποτελέσματα για εσάς και τον πελάτη σας θα είναι εκπληκτικά. Το ενεργειακό κόστος του αφυγραντήρα όχι μόνο δεν συγκρίνεται με τα οφέλη, αλλά υπάρχει και εξοικονόμηση ενέργειας. Με ελάχιστη προσπάθεια αυτή η μοναδική λύση εγγυάται έναν ασφαλή αποθηκευτικό χώρο και ιδανικές συνθήκες εργασίας.

Βέβαια η αφύγρανση δεν είναι μόνο αναγκαία για τους ψυκτικούς θαλάμους αλλά και για χαρτοποιίες, κονσερβοποιίες, κατασκευής ηλεκτρονικών πλακετών, χώρους όπου εμφανίζουν μούχλα και άλλες πολλές εφαρμογές.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω σ’ αυτό το άρθρο, την συμμετοχή της κ. Πένυ Σιταρίδου και να την ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά της.