Έχει παρατηρηθεί παράνομη διάθεση προϊόντων εισαγωγής από Κίνα που δεν πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα γίνεται παραχάραξη του σήματος συμμόρφωσης προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτωω. Προσέξτε τη διαφορά στην απόσταση των δύο γραμμάτων, C και E, στο γνήσιο σήμα και στο παραχαραγμένο. Περιπτώσεις που θα πέσουν στην αντίληψή σας θα πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές.

Γνήσιο                                              Παραχάραξη