Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σε συνεννόηση με τα Σωματεία μέλη της, έχει συγκεντρώσει συμπληρωματικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εντάσσονται στις αρμοδιότητες τεχνικής κάλυψης των τεχνικών της ψύξης.

Ζητούμε λοιπόν, να ενταχθούν και αυτοί οι ΚΑΔ στα ευεργετικά μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ