Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα 362/2001, όπως έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Οκτώβριο του 2001, σχετικά με την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων και συσκευών), καθώς και με την έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.

Διαβάστε το προεδρικό διάταγμα παρακάτω:

ΦΕΚ – Αριθμός φύλλου 245, 22 Οκτωβρίου 2001