Το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τα προσόντα των επαγγελματιών ψυκτικών.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος επαγγελματίας ψυκτικός, σύμφωνα με την επίσημη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τον Ιανουάριο του 2013. Μπορείτε να διαβάσετε το διάταγμα, πατώντας παρακάτω.

Προεδρικό Διάταγμα – Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Ιανουάριος 2013