Τι είναι το SOLARKEYMARK

Το  Solar Keymark δημιουργήθηκε για την πιστοποίηση ηλιακών θερμικών προϊόντων υψηλής ποιότητας  Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. Στόχος είναι η μείωση των εμπορικών εμποδίων και η προβολή της ανάγκης για προσφορά  υψηλής ποιότητας ηλιακών θερμικών προϊόντων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Γράφουν οι:
Δρ Γιώργος Σκρουμπέλος
Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής RMS ΕΞΥΠΠ
Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Συντήρησης

Παναγιώτης Κωνσταντίνου
Aeronautical Engineer, Quality & Production Management Expert
Director, KAMP Quality Training & Consulting Ltd

Το Solar Keymark  είναι ένα πιστοποιητικό για ηλιακά θερμικά προϊόντα, που δηλώνει στον τελικό χρήστη ότι ένα προϊόν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σχετικών Ευρωπαϊκών προτύπων. Η χρήση του και η αναγνώρισή του έχει ξεπεράσει τα ευρωπαϊκά σύνορα.Η πιστοποίηση παρέχεται από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς.

 Το Solar Keymark δεν υπάγεται στη σφαίρα των νομοθετικά υποχρεωτικών πιστοποιήσεων αλλά συνεχώς αυξάνεται η ζήτησή του από την ίδια την αγορά.

 To Solar Keymark αναπτύχθηκε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ηλιακών Θερμικών Βιομηχανιών (ESTIF) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) σε στενή συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά εργαστήρια ελέγχου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζονται είναι:
 1. Για τους ηλιακούς  θερμικούς συλλέκτες το EN12975 and EN/ISO9806
 2. Για τα ηλιακά θερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους  το EN12976 και η σειρά EN12977

Η ιστορική εξέλιξη για την ανάγκη πιστοποίησης

Κατά την δεκαετία του 1990 αναπτύχθηκαν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανάπτυξη χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Στην περίοδο αυτή υπήρξε ετήσια αύξηση θερμικών kW στην Ευρωπαϊκή αγορά από 250.000 σε 800.000.

Πολλοί κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων άρχισαν να αναπτύσσουν τις εξαγωγές τους. Οι διαφορετικές όμως απαιτήσεις δημιουργούσαν εμπόδια εισόδου στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέχρι το 2003 η πώληση προϊόντος σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες απαιτούσε διαφορετικούς ελέγχους και πιστοποιητικά ανάλογα την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.Κατ΄επέκταση δημιουργήθηκε πολυπλοκότητα  ενεργειών και υπέρογκο κόστος.

Το 2003 είναι χρονιά ορόσημο. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Θερμικών Συστημάτων και τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά εργαστήρια δημιουργούν τις απαιτήσεις του νέου σχήματος πιστοποίησης προϊόντος:

 

Το SolarKeymark

Η εδραίωση στην αγορά του ανωτέρω πιστοποιητικού είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αύξησης απαιτήσεων ελέγχου, καθιέρωση πιστοποίησης ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εμπορικά εμπόδια και να ανοίξει η Ευρωπαϊκή αγορά για ηλιακά θερμικά προϊόντα.

              Η σημερινή κατάσταση

Σήμερα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι η ακόλουθη:

 • Μεγάλη και συνεχής αύξηση πιστοποιημένων προϊόντων
 • Περισσότερες από 1800 πιστοποιημένες οικογένειες προϊόντων
 • Αποδεκτό από τα περισσότερα επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια/προγράμματα στην Ευρώπη
 • Μείωση των απαιτούμενων ελέγχων
  • Το ίδιο τεστ για όλη την ΕΕ
  • Ελευθερία επιλογής εργαστηρίου
  • Έλεγχοι σε επίπεδο οικογενειών
 • Πιο εύκολη είσοδο σε αγορές:
  • Ευρωπαϊκή αγορά και στις μεγαλύτερες παγκόσμιες αγορές
  • Ανάπτυξη Νέων προϊόντων
 • Ποιοτική διασφάλιση για τους καταναλωτές (ιδιώτες και δημόσιο τομέα)
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας:
  • Μέσω της εφαρμογής διεθνώς ανεγνωρισμένων προτύπων για ηλιακά θερμικά.
  • Βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών με την εφαρμογή  ελέγχου παραγωγής ή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας όπως το ENISO9001

Τα οφέλη

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Solar Keymark τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους κατασκευαστές συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Κατασκευάζονται προϊόντα υψηλής ποιότητας
 • Διασφαλίζεται η συμμόρφωση του τελικού προϊόντος με το ελεγμένο προϊόν
 • Διευκολύνεται η εισαγωγή νέων προϊόντων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
 • Απλουστεύονται οι διαδικασίες αντικατάστασης εξαρτημάτων, όπου και όταν απαιτείται.

Sceno Calc

ToScenoCalc (Solar Collector Energy Output Calculator) είναι ένα δωρεάν εργαλείο το οποίο βασίζεται στη χρήση υπολογιστικών φύλλων για τον υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής ενέργειας ηλιακού συλλέκτη και αναπτύχθηκε από το RISE (RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN) στο πλαίσιο του προγράμματος Intelligent Energy Europe. To Sceno Calc επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών συλλεκτών, υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες, ανεξάρτητα από τη δοκιμή, έχοντας χρησιμοποιήσει δύο μεθόδους δοκιμής απόδοσης που προβλέπονται στο EN 12975. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ο υπολογισμός των ετήσιων ενεργειακών κερδών, συμπεριλαμβανομένης μιας μηνιαίας κατανομής σε διαφορετικές θερμοκρασίες λειτουργίας συλλέκτη.