Η επίσημη δημοσίευση ΦΕΚ για τα παράβολα που πρέπει να κατατεθούν για κάθε θεώρηση αδείας επαγγελματιών υδραυλικών.

Διαβάστε τις επίσημες αποφάσεις κατά τον νόμο, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Ιανουάριο του 2013.

Το συγκεκιμένο απόσπασμα ΦΕΚ είναι δημοσιευμένο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας ΟΒΥΕ.

Παράβολα θεώρησης αδειών ΚΥΑ υπ. αρ. 457

Παράβολα θεώρησης Ν. 4058/2012