Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον τεχνικό κανονισμό σχετικά με εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας εώς κσι 500 mbar, όπως αυτός δημοσιεύθυηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ 976 Β΄/28.03.2012.

Διαβάστε τον νόμο αναλυτικά, ανοίγοντας το συνημμένο αρχείο:

Αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598 – ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 976, 28 Μαρτίου 2012