Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Η επίσημη δημοσίευση ΦΕΚ από τον Απρίλιο 2012, σύμφωνα με όλες τις αποφάσεις των υπουργείων Οικονομικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνισιτκότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων − Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διαβάστε ολόκληρη την δημοσίευση.

ΦΕΚ. 1232-11/04/2012 εφαρμογή κανονισμού (ΕΚ) 842/20062