Ανακοίνωση για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε η αρμόδια επιτροπή.

Οι γραπτές εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους για την απόκτηση επαγγελματικών Αδειών  ΕΡΓΟΔΗΓΩΝΨΥΚΤΙΚΩΝ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26-1-2018  και  ώρα 8:30 π.μ, την Τρίτη 30-1-2018 και ώρα 8:30 π.μ., την Πέμπτη 1-2-2018 και ώρα 8.30 π.μ. και την Τρίτη 6-2-2018 και ώρα 8:30 π.μ.

Τόποε διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της  Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 156 στον Χολαργό (έναντι σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα)  (στο υπόγειο του Κτιρίου 1).

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.