Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τις επαφές που είχε η Ο.Ψ.Ε. με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., όσοι τεχνικοί ψυκτικοί έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με 9522 με τους εξαψήφιους και οκταψήφιους υποκωδικούς δραστηριότητας, θεωρούνται επιλέξιμοι να λάβουν τα ευεργετικά βοηθήματα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Για την διαδικασία απόκτησης του ευεργετικού βοηθήματος των 800€, θα ενημερωθείτε άμεσα από την Ομοσπονδία μας. Τέλος, το Υπουργείο διευκρινίζει πως η σχετική λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις, κατά την εξέλιξη της κρίσης.

Σημείωση: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από το Υπουργείο εάν πρόκειται μόνο για τον κύριο ΚΑΔ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΨΕ