Στο πλαίσιο των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2016-2020, που έχουν στόχο την προαγωγή της ενσωμάτωσης των βασικών αρχών Υγείας και Ασφάλειας στην εκπαίδευση, ο Εθνικός Εστιακός Πόλος για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με την ευγενική υποστήριξη της European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS), προσκαλούν τους μικρούς φίλους τους, ηλικίας 9-15 ετών να συμμετάσχουν στη φετινή  ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2019 και στο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Ο ΝΑΠΟ και οι μικροί Τεχνικοί Ασφάλειας……ερευνούν και ανακαλύπτουν πολύτιμα μυστικά για την υγεία και την ασφάλειά τους”.