Παρακάτω μπορείτε να δείτε δημοσιευμένη την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ που εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2011, σχετικά με την χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο παρακάτω:

ΑΡΘΡ. 38 Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011)