Στις αρχές με μέσα Νοεμβρίου ξεκινά η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών των μανταρινιών, πολλά εκ των οποίων έχουν αποκτήσει το χρώμα της ποικιλίας τους και άλλα όχι. Τα μανταρίνια είναι μη κλιμακτηριακά φρούτα, δηλαδή δεν διαθέτουν μηχανισμό ωρίμανσης και όσα δεν έχουν το χρώμα των ώριμων συγκομισμένων καρπών, για να διατεθούν στο εμπόριο πρέπει να αποπρασινιστούν (1).

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Ο αποπρασινισμός γίνεται μέσα σε θάλαμο αποπρασινισμού, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αεροστεγής, να διαθέτει ψυκτική και θερμαντική εγκατάσταση, σύστημα κυκλοφορίας του αέρα, συστήματα παροχής και ελέγχου του αιθυλενίου, συστήματα ελέγχου και αυτόματου εξαερισμού του διοξειδίου του άνθρακα και κατάλληλους υγραντήρες για την παροχή της απαιτούμενης υγρασίας.
Κατά την διαδικασία του αποπρασινισμού η ποσότητα του προς αποπρασινισμό προϊόντα μέσα στο θάλαμο πρέπει να καταλαμβάνουν από το 1/3 έως τα 2/4 του συνολικού όγκου του θαλάμου ενώ ο θάλαμος πρέπει να έχει χωρητικότητα από 60 κυβικά μέτρα και περισσότερο, αλλά όχι λιγότερο από 30 κυβικά μέτρα. Ο θάλαμος του αποπρασινισμού πρέπει να είναι καθαρός και να έχει απολυμανθεί (2).

Οι παλέτες με τα μανταρίνια πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει διαμορφωθεί περιφερειακά τους κατάλληλο κενό 20 έως 30 εκατοστών που να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα σε όλο τον όγκο των παλετών. Για τον επιτυχημένο και ομοιόμορφο αποπρασινισμό πρέπει η εγκατάσταση της ανακυκλοφορίας του αέρα να είναι μελετημένη και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αέρας, το αιθυλένιο, η υγρασία και η θερμοκρασία να κινούνται με στρωτή ροή ομοιόμορφα σε όλο τον όγκο του προϊόντος.Ο εξαερισμός του θαλάμου γίνεται με πλήρη ανανέωση του αέρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια του αποπρασινισμού με σκοπό την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα.

Μεταφερόμενη συσκευή με αυτόνομο σύστημα δυναμικού αποπρασινισμού.

Μεταφερόμενη συσκευή με αυτόνομο σύστημα δυναμικού αποπρασινισμού τοποθετημένη σε θάλαμο αποπρασινισμού μανταρινιών σε πλήρη λειτουργία.

Για όλα τα πιο πάνω εφαρμογή έχουν οι θάλαμοι ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ που χρησιμοποιούν βελτιωμένη μέθοδο των είδη υπαρχόντων συστημάτων αποπρασινισμού.
Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων στα προϊόντα με σκοπό την απόλυτη ισορροπία θερμοκρασίας, υγρασίας, αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα. Με ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες αποπρασινισμού σε όλο τον όγκο του θαλάμου με ομοιόμορφα αποτελέσματα σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προγράμματα 40, 60, 80 ή περισσοτέρων ωρών που εξυπηρετούν τα μενού λειτουργίας του και είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με το χρώμα του εισερχόμενου και του επιθυμητού χρώματος του εξερχόμενου προϊόντος.

Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε θερμικά μονωμένο θάλαμο με μεταφερόμενες συσκευές αποπρασινισμού. Οι συσκευές διαθέτουν όλους τους μηχανισμούς δημιουργίας των συνθηκών αποπρασινισμού και ελέγχου αυτών. Οι μεταφερόμενες συσκευές δίνουν λύση για τον αποπρασινισμό όλων των εσπεριδοειδών με τη χρήση των υπαρχόντων ψυκτικών θαλάμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ
(Απόσπασμα από τον πίνακα του δυναμικού αποπρασινισμού των εσπεριδοειδών)
Προϊόν Χρόνος αποπρασινισμού (Ώρες) Αιθυλένιο (C2H4) Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Θερμοκρασία °C Σχετική υγρασία (RH)
Μανταρίνια (ευαίσθητα) 40 έως 60 1 έως 10 ppm <0,5% 18 έως 19 94%
Μανταρίνια (ανθεκτικά) 60 έως 80 1 έως 10 ppm <1% 21 έως 22 92%

(1)Αποπρασινισμός είναι η γρήγορη και ελεγχόμενη μεταβολή του χρώματος ορισμένων φρούτων όπως οι μπανάνες και τα εσπεριδοειδή, στο τυπικό χρώμα των ώριμων καρπών της ποικιλίας τους με την χρήση αιθυλενίου.

(2) Στα προϊόντα που πρόκειται να αποπρασινισθούν προτείνεται να ψεκάζονται με κάποιο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο μικρής υπολειμματικότητας, βραχείας διάρκειας, γιατί στη θερμοκρασία αποπρασινισμού υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης μυκήτων ή μυκητολογικών ασθενειών.

(Αποσπάσματα από το βιβλίο της ISOFRUIT, ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ)

Image by freepik.com