Σε πρωινή επικοινωνία που είχαν με το υπουργείο οι άνθρωποι του ΣΕΚΑ, θέλοντας να ξεκαθαρίσουν τα θέματα που αφορούν στους κατασκευαστές υπό τις νέες συνθήκες της καθολικής απαγόρευσης, ρώτησαν και πήραν απαντήσεις για τα εξής:

1. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά ως εξής:

·         το κατασκευαστικό λειτουργεί

·         η τοποθέτηση και τα συνεργεία λειτουργούν κανονικά

·         δεν πρέπει να επισκέπτονται ιδιώτες τα κατασκευαστικά – τον χώρο του κατασκευαστή

·         οι κατασκευαστές μπορούν να δέχονται τηλεφωνικές παραγγελίες και να παραδίδουν στο χώρο του πελάτη με δικά τους μεταφορικά μέσα.

2. Σε αναστολή λειτουργίας είναι ο ΚΑΔ 47524955 – Λιανικό εμπόριο πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο , χάλυβα ή αλουμίνιο.

Οι κατασκευαστές, σε συνεργασία με τον λογιστή τους θα πρέπει ελέγξουν αν έχουν αυτόν τον κωδικό. Σε περίπτωση που τον έχουν, δεν μπορούν να κόψουν απόδειξη λιανικής σε ιδιώτη.

Όσοι έχουν ολοκληρωμένες εργασίες που πρέπει να σταλούν στον πελάτη και να τοποθετηθούν, θα πρέπει αυτές να συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής και να κοπεί μεταγενέστερα η απόδειξη.

Απαιτείται περαιτέρω συνεννόηση με τον λογιστή της επιχείρησης γιατί από το υπουργείο ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν τα λογιστικά θέματα.

Οι επιχειρήσεις του ΣΕΚΑ παραμένουν σε λειτουργία γιατί ο συγκεκριμένος ΚΑΔ δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ των επιχειρήσεών μελών του.

3. Όσον αφορά στα έντυπα μετακίνησης:

– Για τους εργαζόμενους που εργάζονται στην παραγωγή και τα γραφεία, πρέπει να συμπληρωθεί για τον καθένα ένα έντυπο μια φορά, το οποίο θα έχει πάντα ο εργαζόμενος μαζί του όταν θα μετακινείται καθημερινά στην εργασία του.

– Για τους εργαζόμενους στα εξωτερικά συνεργεία, θα πρέπει κάθε φορά που μετακινούνται σε διαφορετικό σημείο, να συμπληρώνεται νέο έντυπο κάθε φορά.

– Το έντυπο είναι κοινό και στις δύο περιπτώσεις (σ.σ έχει επισυνάπτει στο τέλος του άρθρου)

Ο ΣΕΚΑ θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους κατασκευαστές με καθημερινή ενημέρωση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο μετακίνησης.