Η επίσημη δημοσίευση ΦΕΚ για την απλοποίηση αδειοδότησης όλων των τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Διαβάστε τις επίσημες αποφάσεις κατά τον νόμο, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Ιούνιο του 2011.

Το συγκεκιμένο απόσπασμα ΦΕΚ είναι δημοσιευμένο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας ΟΒΥΕ.

Νόμος 3982/11