Είδη ψυκτικών φορτίων

Τα ψυκτικά φορτία σε ένα κλιματιζόμενο χώρο είναι το αποτέλεσμα της μεταφοράς θερμότητας από το περιβάλλον προς τον εσωτερικό χώρο, διαμέσου του κέλυφος του κτηρίου (εξωτερικά φορτία) αλλά και της παραγωγής θερμότητας από εσωτερικές πηγές (εσωτερικά φορτία). Τα ψυκτικά φορτία μπορούν επίσης να διακριθούν σε αισθητά και λανθάνοντα. Τα αισθητά φορτία είναι τα άμεσα φορτία από ακτινοβολία, αγωγή και συναγωγή, ενώ τα λανθάνοντα φορτία είναι τα έμμεσα φορτία από την εισροή ή παραγωγή υγρασίας στον εσωτερικό χώρο. Γράφει  ο Μπάμπης Δαλαβούρας Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ MEng ASHRAEBEAPCERTIFIED CERTIFIED PASSIVE HOUSE DESIGNER, Τεχνικός σύμβουλος στην ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ Εξωτερικά Φορτία Φορτία...

Read More